Technológiatranszfer Központ

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 1998-ban úgy határozott, hogy létrehoz egy kifejezetten kutatásra orientált kísérleti műhelyt. A fő motívum egy a gazdaság és a felsőoktatás közötti híd létrehozása, kétirányú tudástranszfer megvalósítása. A műhely feladata sokrétű. Állandóan élen kell járnia a legfejlettebb technológiák megismerésében, kipróbálásában és az egyetemi kutatásban, oktatásban való meghonosításában. Másrészt valós méretű alkalmazási feladatokon kell dolgoznia annak érdekében, hogy a gazdaság, a közszolgálat valódi igényeit tudja az egyetemi oktatás felé közvetíteni. Nem elhanyagolható feladat az sem, amely az egyetemi oktatásnak az információs társadalom köréből adódó kihívásoknak való megfelelésre való felkészítésből fakad. Röviden: interaktív multimédia tartalmú (táv-) oktatás.

A Központ komoly erőfeszítéseket tett már a multimédia alapú oktatás elterjesztése terén, központja az egyetemen belül a videokommunikációra támaszkodó megoldásoknak (fejlett videokonferencia rendszerével amerikai egyetemek oktatásába kapcsolódunk be és fordítva).

A MeH szervezésében a 2000. év dátumváltásából fakadó problémák felmérése, ezzel kapcsolatos oktatás és projekttervezés volt egyik első éles feladatunk. A Pannon GSM Rt.-nél SAP bevezetéssel kapcsolatban végeztünk tanácsadói munkát, a Kereskedelmi és Hitelbankban pedig az IT Controlling rendszert terveztük meg.

A Központ elsősorban projekteket valósít meg, külső megbízás és/vagy pályázatok keretében. Számítástechnikai felszereltsége korszerű, multimédia-fejlesztésekre, videokommunikációra, videokonferenciára a ma elérhető legmagasabb színvonalon felszerelt és képes. Jó kapcsolatokat alakítottunk ki a vezető szoftvercégekkel, e tekintetben fő partnerünk az SAP, a SAS Institute, Hewlett-Packard, Scala, Libra, CISCO, Unitis Rt., Memolux Kft., KFKI Rt., Synergon Rt.

A Technológiatranszfer Központ nagyon szorosan együttműködik az Egyetem Információrendszerek Tanszékével.

Az elmúlt években az Információrendszerek Tanszék komoly erőfeszítéseket tett az informatika oktatás fejlesztésére. Olyan, az egyetem profiljához illeszkedő informatika képzés kialakításán dolgoztunk, amely elsősorban az üzleti információrendszerek létrehozására és menedzselésére készíti fel a hallgatókat. Információ menedzsment jellegű képzéssel az országban először mi kezdtünk foglalkozni.

A központ aktív a tudományos rendezvények világában is. Két saját rendezvényünk érdemel említést: 1998-ban Datawarehouse témában rendeztünk konferenciát, amelyen valamennyi jelentős megoldás-szállító képviseltette magát. 2000 januárjában hat CEMS tag intézménnyel (Köln, Stockholm, Koppenhága, Milánó, Bergen, Rotterdam) közösen rendeztünk kétnapos konferenciát az elektronikus kereskedelemről. 2002-ben a Business Intelligence Solutions Kft-el közösen került megrendezésre két alkalommal is az adattárház technológiára épülő stratégiai tervezési workshop. A résztvevők száma alkalmanként 10-14 fő volt.

A Központ és a tanszék közösen tanfolyamokat is szervez, SAP R/3-ra épülő, pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamot több ízben tartottunk 2002-ben. Egy alkalommal a BSC-ről (Balanced Scorecard) is tartottunk 2 napos tanfolyamot.

A kutatási tevékenységre lehetőséget elsősorban a pályázatok adnak. Több sikeres kutatás-fejlesztési projektünk is volt az elmúlt években:

 • OTKA (“Ismeretszerzést és rendszertervezést támogató CASE eszköz fejlesztése” 800.sz. OTKA kutatás (1992-95)),
 • PECO (“Integration Issues of Knowledge-based Systems and CASE tools” PECO Project No. 6267. (1993)),
 • Kétoldalú svájci magyar tudományos együttműködés keretében (1996-98 között a svájci Nemzeti Tudományos Alap támogatásában az Ingenieur Schule Wadenswil Főiskolával közösen foglalkoztunk kórházak értékelésével (“Decision Support Methods for Hospital Evaluation”, Project No. 7UNPJ048553)),
 • Soros Alapítvány támogatásával (Soros Alapítvány Egészségügyi Menedzsment program keretében végzett 622/191 sz. kutatás: “Kórházak működőképességét elemző rendszer fejlesztése”. (1997-98)),
 • MKM K+F programjaiban (Az MKM K+F programján belül a 1355/1997 sz. kutatás a “Tudásintenzív technológiák alkalmazási lehetőségei a globális üzleti információs infrastruktúra fejlesztésében” c. témával foglalkozott (1997-99)),
 • EU4 keretprogramja, ACTS programon belül (Az EU 4. keretprogram ACTS programjában, az AC301 PRAXIS projektje az elektronikus kereskedelem elterjesztését szolgáló platformokkal foglalkozott (1998-2000),
 • IKTA2-ben két pályázatot nyertük, melyekhez kapcsolódó projektek 2002-ben lezárultak:
  Tudásalapú HR juttatási tevékenységet támogató tanácsadó rendszer készült az IKTA2/044 projekt keretében a Synergon Rt.-vel. (Advisor)
  A Budapesti Piac Rt.-vel közös projekt az elektronikus kereskedelmet támogató tudás és szoftver bázis kialakítására, valamint referencia áruház létrehozására irányult az IKTA 17/99 számú pályázat keretében. (TelePiac)
 • A KHVM hírközlési tárcaprogramjában interaktív televíziózás hatásainak vizsgálatára a Vállalatgazdaságtan tanszékkel közösen nyert pályázat szintén 2002-ben zárult le. (Video-alapú interaktív szolgáltatások szélessávú kábelrendszerekben, ViPU)
 • A Széchenyi terv keretén belül két pályázat foglalkozott az önkormányzatok ügymenetével és infrastruktúra menedzsmentjével, (SZT-IS-14) ill. azok ’best practice’-inek összegyűjtésével. A volt IKB – most MeH – által gondozott „Tudásalapú elektronikus ügyintézés” és a „Fenntartható e-kormányzati szolgáltatások finanszírozási és működtetési modellek” pályázata (SZT-2002-EG-2) jelenleg futó programok.
 • IKTA-4: ECRIME Bírósági ítélkezést támogató szakértő rendszer (konzorciumi partner: KFKI Classys Kft), Nyilvántartási szám: IKTA-00136/2001
 • A Nemzeti Kutatásfejlesztési Programon belül az NKFP 2/021/2001, „Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei” c. projekt egyes alprojektjeiben veszünk részt.