A tanszékről

Az elmúlt években az Információrendszerek Tanszék komoly erőfeszítéseket tett az informatika oktatás fejlesztésére. Olyan, az egyetem profiljához illeszkedő informatika képzés kialakításán dolgoztunk, amely elsősorban az üzleti információrendszerek létrehozására és menedzselésére készíti fel a hallgatókat. Információ menedzsment jellegű képzéssel az országban először mi kezdtünk foglalkozni.

A tanszék az Vállalati információrendszerek c. tárgy keretében gazdálkodás szak valamennyi V. évfolyamos hallgatója részére foglalja össze az informatika vállalaton belüli alkalmazásának ill. a környezettel való kapcsolat legfontosabb tudnivalóit.

Az információ menedzsment legteljesebben az Információgazdálkodás szakirányban kerül kifejtésre. A négy féléves szakirány alkalmat ad arra, hogy információ menedzsereket bocsássunk ki. A piac visszaigazolja e képzési irány létjogosultságát, egyre több nagy cég keres meg kifejezetten információgazdálkodás szakirányt végzett hallgatónak kínálva állást.
Informatika alaptárggyal részt veszünk a Részidős Egyetemi Képzési programban, a jogász-közgazdász ill. az orvos-közgazdász képzésben is. Információ menedzsmentet tanítunk az angol nyelvű MBA programban, ill. angol nyelven az ISC graduális képzésében. Az “Informatika stratégia tervezése” c. kurzusunk a gazdálkodástani Ph.D. program specializációs tárgya.

A tanszék intenzív szerepet vállal a BME-vel közösen tervezett Rendszerinformatikus szak kidolgozásában és beindításában, elsősorban az üzleti és közszolgálati informatika szakirányok kidolgozásával és oktatásának előkészítésével. A Közszolgálati Tanszékkel együttműködve hirdetjük meg a KTI-n belül a közigazgatási gazdálkodás és informatika másoddiplomás szakot, a Vezetőképző Intézettel Informatikai management c. másoddiplomás szakot idén negyedszer indítjuk el.
A FEFA projekten belül a tanszék - külsők bevonásával - nagyszabású vállalkozásba fogott, elkészült az információ menedzsment kézikönyv, amely minden kurzusunk tananyag-ellátását megoldja. Az információ-menedzsment valamennyi témáját mélységében feldolgozó munka “melléktermékeként” előállt egy kb. 700 oldalas könyv (Gábor András (szerk.): Információmenedzsment, Aula Kiadó 1997), valamint az egész anyag multimédia kivitelben is elkészült (CD-n, és Intranet-es változatban elkészült a WWW-es kiadás is.)

Tanszékünk a gazdája az SAP AG kezdeményezésére indított projektnek, amely az SAP R/3 vállalatirányítási információrendszereinek oktatási célú elterjesztésére, használatának a versenyszférában és a közigazgatásban való bemutatására szolgál. Az együttműködési szerződést az Egyetem és az SAP mellett aláírta a 12 tanácsadó szervezet alkotta konzorcium és a két hardver partner. A projekt célja megismertetni a hallgatókkal a korszerű információs technológiát, architektúrát és üzleti megoldásokat. A projekt megvalósításával azt a célt kívánjuk közösen megvalósítani, hogy a gazdálkodástudományi és közszolgálati ismeretek egyetemi szintű oktatása mellett a hallgatók számára a szintetizálás lehetőségét megalapozó gyakorlati hátteret, kísérletezést lehetővé tevő laboratóriumot biztosítsunk. A rendszer megismerésével konvertálható – és szállító-független – közgazdasági tudás birtokába jutnak mind a graduális, mind a posztgraduális képzés hallgatói. A projekt - terv szerint - nem marad meg az egyetem keretei között, hanem nyitott a felsőoktatás számára.
Hasonló együttműködés valósul meg a SAS Institute-tal. E szerződés keretében a hallgatók hozzájutnak a legfrissebb alkalmazói csomagokhoz, valamint ahhoz a know-how-hoz, amelyet a tanulmányaikban és a gyakorlati életben tudnak majd kamatoztatni.

A tanszék az oktatási feladati mellett intenzíven részt vesz a hazai szakmai közéletben is. Tanácsadói tevékenységünkben az utóbbi három-négy esztendőben elsősorban az államigazgatás számára készítettünk tanulmányokat: Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a néhai NGKM, Belügyminisztérium informatikai stratégiája, Földhivatalok informatikai stratégiája, OKKH informatikai vagyonának értékelése, rendezése, stb. Érdekes projektünk volt a Földhivatalok adatbázisára és hálózatára támaszkodó, ún. egyablakos ügyintézés kidolgozása.

Szemelvények a tanszék történetéből

Cikk a Közgazdászban az Informatikai kutatócsoport megalakulásáról (Halász Géza, 1970. november 26.)

Cikk a Közgazdászban az egyetemi számítástechnikai képzésről (1971. január 21.)