Adaptív tesztre épülő rövid ciklusú tudáskiegyenlítő képzés

HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0019/1.0

Az Európai Szociális Alap támogatásával

„A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” című HEFOP 3.3.1 konstrukció a 2004-2008 közötti időszakban nagy mértékben hozzájárult, illetve hozzájárul a felsőoktatási képzés bolognai típusú átalakításához, továbbá a felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- és továbbképzéséhez, valamint a felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatásához.

A képzés célja, hogy a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0 'A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja' című projekt eredményei és tapasztalatai integrálódjanak egyetemünk mindennapi tevékenységébe.

A tanfolyamon a Budapesti Corvinus Egyetem valamennyi alkalmazottja ingyenesen vehet részt.

A tanfolyam tervezett időpontja: 2008.09.25.

A képzés tematikája:

  • Modern egyetemirányítás, folyamatmenedzsment a felsőoktatásban
  • Működési, szervezeti, technikai innovációk a felsőoktatásban
  • Minőségmenedzsment a felsőoktatásban
  • ARIS módszertani tájékoztató
  • A felsőoktatás normatív szervezet- és folyamatmodellje
  • Az intézményi adaptált folyamatmodell - Stratégia folyamatterület
  • Az intézményi adaptált folyamatmodell - Stratégiai humán erőforrás menedzsment folyamatterület