TELEPIAC - Elektronikus kereskedelmet támogató tudás- és szoftverbázis valamint referenciaáruház létrehozása

'Az elektronikus kereskedelmet támogató tudás- és szoftverbázis valamint referenciaáruház létrehozása'
(IKTA 17/99 sz. pályázat)

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Technológia Transzfer Központja és a Budapesti Piac Rt. összefogott, hogy közös kutatás-fejlesztési projektet indítsanak az elektronikus kereskedelmet támogató tudás és szoftver bázis kialakítására, valamint referencia áruház létrehozására a BP Rt. üzemeltetésében. A kutatást az IKTA támogatta.

Az elektronikus kereskedelem kihívása a gazdaságban és a társadalomban egyaránt jelentkezik. Az elektronikus kereskedelem technikai megvalósítása önmagában ma már nem számíthat innovatív tevékenységnek, az ehhez szükséges szoftver eszközök szinte “off-the-shelf” kaphatók. A projekt a vállalkozások, elsősorban a kisvállalkozások számára szeretne olyan platformot teremteni, amely hozzásegíti őket saját elektronikus kereskedelmük létrehozásához. Az elektronikus kereskedelem egy kompetencia-központjának létrehozása, amelyben a vállalkozások megtalálják a saját elektronikus kereskedelmük elindításához szükséges know-how-t, megismerkedhetnek a szükséges technikai eszközökkel, az elektronikus fizetési módokkal, végül konzultációs lehetőséget kaphatnak, innovációnak tekinthető. Ezt a célt egészíti ki egy információs-oktató anyag, amelyet az interneten keresztül lehet használni, vagy CD-n megvásárolni. A projekt során olyan ismereteket gyűjtünk, rendszerezünk és teszünk elérhetővé, amelyek az elektronikus kereskedelem és az e-business témakörének jobb megismerését, megértését és az új gazdaságban való sikeres részvételre való felkészülést segíti. Ennek érdekében hazai és külföldi szakkönyvek, cikkek, tanulmányok összefoglalásaival, esetek bemutatásával, elemzésével, hasznos linkekkel szolgálunk az e-business rejtelmeiben eligazodni vágyó számára. A tudásbázis kialakításánál a teljesség, az átfogó jelleg érdekében minden releváns ismeretanyag összegyűjtésére, strukturált közrebocsátására törekedtünk. Célunk, hogy az érdeklődő a téma szélesebb kontextusában elmélyedve ismerhesse meg mindazokat a kérdésköröket, amelyek képessé teszik az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek kihasználására.
A szakkönnyvek és cikkek, tanulmányok alapján elkésztített áttekintések és a kapcsolódó témákról szóló hosszabb tanulmányok az elektronikus kereskedelem legfontosabb vonatkozásainak naprakész eredményeit tartalmazzák. A megvalósítás jellege révén (Lotus Domino) a tudásbázis online változata dinamikusan bővíthető. A tudásbázis mintegy 350 dokumentuma kb. 4000 oldalnyi ismeretanyagot tartalmaz a következő fő témakörökről:

Tartalom:
Bevezető
Alapfogalmak, bevezetés, az EC áttekintése
Az elektronikus kereskedelem fajtái:
Elektronikus kiskereskedelem - B2C
Szervezetközi elektronikus kereskedelem - B2B
Közszolgálati vonatkozások, B2A
Marketing az elektronikus kereskedelemben
Szolgáltatások és elektronikus kereskedelem
Az elektronikus kereskedelem technológiája:
Az EC infrastruktúrája
Intranet és extranet
Elektronikus fizetési rendszerek
Az elektronikus kereskedelem jogi vonatkozásai
Az elektronikus kereskedelem társadalmi-gazdasági kérdései
E-business és stratégia
Az elektronikus kereskedelem fontosabb fogalmainak szótára
Források és egyéb információk

A K+F projekt bemutatása

Magyarországon (és a legtöbb európai országban) rés tátong a potenciális informatikai technológiák és a valódi alkalmazások között. A hazai informatikai és telekommunikációs infrastruktúra alkalmas arra, hogy az elektronikus kereskedelem mennyiségi és minőségi színvonala elérje az Európai Únió országainak szintjét. Ehhez azonban Magyarországon még számos egyéb tényező megléte szükséges:

  • szakmai információ széleskörű, a kereskedők számára hozzáférhető biztosítása
  • az elektronikus kereskedelem elterjedését lehetővé tévő hazai jogi és banki szabályozás, illetve a meglévő szabályozás széles körben történő ismertetése
  • az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó, nem hagyományos gazdálkodási készítésének módszertana
  • a jelenlegi piaci kínálatban szereplő kereső szoftvereknél intelligensebb eszközök létrehozása
  • az elektronikus fizetési módszerek (elsősorban a SET, ennek hiányában titkosítási eljárások) hazai környezetben történő elterjesztése
  • hazai sikeres elektronikus kereskedések

A projekt céljai az alábbiak:

Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos gazdasági, technikai és procedurális információ, know-how összegyűjtése és elérhetővé tétele az Interneten
a magyarországi elektronikus kereskedelem helyzetének és perspektíváinak elemzése
konzultációs platform létrehozása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos gazdasági és műszaki döntések meghozatalához, üzleti terv készítéséhez
nemzetközi “best practices” példák feltárása és kommunikálása
on-line marketing stratégiák elemzése (interaktív marketing, kommunikatív testreszabás, stb) és az ehhez szükséges szoftver eszközök létrehozása
az európai elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos fejlesztésekben való részvétel
multimédia alapú interaktív oktatási anyag létrehozása az elektronikus kereskedelem témakörében
intelligens kereskedelmi szoftver létrehozása
a legkorszerűbb eszközöket a hazai feltételek mellett alkalmazó elektronikus referencia áruház létrehozása