Adaptív tesztre épülő rövid ciklusú tudáskiegyenlítő képzés

HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0019/1.0

Az Európai Szociális Alap támogatásával

„A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” című HEFOP 3.3.1 konstrukció a 2004-2008 közötti időszakban nagy mértékben hozzájárult, illetve hozzájárul a felsőoktatási képzés bolognai típusú átalakításához, továbbá a felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- és továbbképzéséhez, valamint a felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatásához.

A képzés célja, hogy a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0093/1.0 'Tudásszintkiegyenlítő, rövid ciklusú e-Learning kurzusok kifejlesztése' című projekt eredményei és tapasztalatai integrálódjanak egyetemünk mindennapi tevékenységébe.

A tanfolyamon a Budapesti Corvinus Egyetem valamennyi alkalmazottja ingyenesen vehet részt.

A tanfolyam tervezett időpontja: 2008.09.19.

A képzés tematikája:

  • Bevezetés - távoktatás, távtanulás, e-learning, m-leaning, blended learning
  • E-learning szabványok - AICC, SCORM, Dublin core
  • Tananyagfejlesztési gyakorlat
  • Szakterület (tantárgy) fogalmi rendszere, ontológia készítés lépései
  • Ontológia szerkesztő felület gyakorlati használata
  • Többválasztós kérdések szerkesztésének módszertana
  • Teszt szerkesztő felület gyakorlati használata
  • Adaptív vizsga eredményeinek kiértékelése és a tananyag testre szabása