HEFOP-3.3.1

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja


Napjaink kihívásainak való megfelelés csak egy olyan kultúraváltási folyamattal érhető el, amely képes integrálni a munkaerőpiaci igényeket és a korszerű menedzsment eszközök használatát. Priorált céljaink ezért: egy minőségirányítási rendszermodell kidolgozása szervezeti önértékelésen alapulva, és folyamatirányítási modell továbbfejlesztése. Ehhez kötődően módszertan kidolgozás, tananyagfejlesztés, felső és középvezetők képzése és mintaszerű bevezetés valósul meg. A konzorcium felvállalja a modellhez kötődően a hozzákapcsolódó alkalmazási programok elkészítését, hogy a lineáris képzés adminisztratív, tanulmányi és gazdasági menedzsmentje megfeleljen az európai gyakorlatnak. A várt eredmények: szemléletformálás, vezetői tevékenységet támogató modellek, módszerek kidolgozása, pilotalkalmazás és a képzők képzése. Ez kb. 91500 hallgatót érint. Ennek az országos kiterjedésű feladatnak a megvalósítását a konzorcium 2 év alatt, 109 fő közvetlen és ~4900 fő közvetett közreműködésével vállalja fel.


A konzorcium tagjai

  • Miskolci Egyetem
  • Berzsenyi Dániel Főiskola
  • Budapesti Corvinus Egyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Eszterházy Károly Főiskola
  • Szolnoki Főiskola
  • Veszprémi Egyetem

A projekt előrehaladásával kapcsolatos információk elérhetők az alábbi információs oldalon:

http://informatika.uni-corvinus.hu/hefop