HEFOP 3.3.1

Tudásszintkiegyenlítő, rövid ciklusú e-Learning kurzusok kifejlesztése

A bolognai folyamat keretében, a képzési szintek közti átmenet és a hallgatói mobilitás várható fokozódása jelentős terhet ró a felsőoktatásra. Az egyes képzési szintekre belépni kívánók sokféle és különböző színvonalú előképzettségi, nyelvi, képzési formabeli kombinációkkal rendelkezhetnek a belépés előtt, emiatt gyakori és a specialitások miatt nehezen kezelhető probléma lesz az adott alap vagy mesterszak belépési követelményeire való felkészítés. Az ilyen jellegű igények földrajzilag elosztott módon, helyi szinten kis létszámban, de országosan akár nagy tömegben is jelentkezhetnek, ezek intézményi szintű kielégítése a speciális igények és egyéni problémák, jellegzetességek miatt nagyon nehézkes és fajlagosan költséges lenne hagyományos formában. E problémára adhatnak hathatós választ a projekt keretében kifejlesztett távoktatási kurzusok. Az e-learning testreszabhatósága, általános elérhetősége, alacsony fajlagos költsége (méretgazdaságossági szempontok) ideális eszköz arra, hogy a felsőoktatás szintjei és a munka világa közti mozgások feltételrendszerét biztosítsa. A pályázat keretében 13 partner együttműködésében, mely a magyar felsőoktatás 60%-át reprezentálja, legalább 12 db olyan távoktatási kurzus jön létre, amelyek az előzetesen megszerzett tudás figyelembevételével biztosítják a különböző képzési szintek közötti átjárhatósághoz szükséges tudás-kiegyenlítést.


A konzorcium tagjai

 • Budapesti Corvinus Egyetem,
 • Budapesti Gazdasági Főiskola,
 • Berzsenyi Dániel Főiskola,
 • Budapesti Gazdaságtudományi és Műszaki Egyetem,
 • Educatio Kht.,
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem,
 • Dunaújvárosi Főiskola,
 • Kaposvári Egyetem,
 • Miskolci Egyetem,
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem,
 • Pécsi Tudományegyetem,
 • Szegedi Tudományegyetem,
 • Széchenyi István Egyetem

A projekt időtartama

2005. július 1 - 2006. december 31