COBIR - interaktív audit és kontroll tevékenységet támogató intelligens rendszer

Nyilvántartási szám ITEM 2003/000046

Partnerek
BCE Technológiatranszfer Központ
BGF
ISACA Hungary
Projektvezető: Gábor András

A K+F projekt átfogó célja az informatikai folyamatok átfogóan kategorizált teljes körére vonatkozó WEB alapú interaktív környezet és szakértői rendszer megtervezése és kifejlesztése. Az alapvető cél olyan WEB alapú interaktív környezet és szakértői rendszer megtervezése és kifejlesztése, amely általánosan elfogadott és általános érvényű tudásbázis alapján
az adott informatikai környezethez, valamint az aktuális gazdasági és üzemeltetési körülményekhez illeszkedő

 • alapvető kockázati tényezők definiálása,
 • általános irányelvek meghatározása,
 • konkrét szabályok és eljárások kidolgozásához szükséges útmutatás,
 • konkrét irányítási és ellenőrzési mechanizmusok kialakítására vonatkozó részletes útmutatás,
 • szabályok és eljárások betartásának érvényre juttatását és ellenőrzését biztosító önértékelési és auditálási útmutatás és eszközök biztosítása
 • révén támogatja a gazdasági és informatikai vezetőket az informatikai folyamatok fölötti hatékony és eredményes irányítás és ellenőrzés megvalósítása terén.

A projekt során kialakítandó pilot rendszer követelmény specifikációját az SSADM által meghatározott rendszerspecifikáció alapján állítottuk össze. A kifejlesztendő konkrét alkalmazásnak a következő fontosabb szempontokat kell kielégítenie:
WEB alapú környezet
Interaktív működési mód
Általánosan elfogadott és általános érvényű tudásbázis
Az adott informatikai környezethez, valamint az aktuális gazdasági és üzemeltetési körülményekhez való igazodás
Elsősorban az informatikai biztonságra való koncentrálás
Kétnyelvűség
Logikai szabályokon alapuló rendszer közbeiktatásának lehetősége
Többszintű jelentések generálása
Kockázat-elemzést biztosító eszközök beépítésének lehetősége
Hordozhatóság
A II. munkaszakasz eredménye a koncepcióterv, ez tartalmazza azt a tudásanyagot, amelyre a tudásalapú rendszer épül, azokat az auditálási szabályokat, amelyeket a tudásalapú rendszerben meg kell jeleníteni, ill. azokat a folyamat-szakaszokat, amelyekben a tudásalapú rendszer alkalmazásra kerül. A rendszertervezés során a koncepciótervből rendszerterv készült, a megvalósítandó feladatok dokumentálásával, majd ennek megvalósítására a konzorciumi tagok közösen egy pilot (próba) rendszert hoztak létre.
Az I és II. munkaszakasz elkészült termékei:
 • Projektalapító dokumentum
 • Elokészítő tanulmányok
 • Követelmény-specifikáció
 • COBIR - Cobit alapú audit támogató tudásalapú rendszer - Koncepcióterv
 • Rendszerterv dokumentációja, a prototípus szabályrendszerének objektumai, a tudásbázishoz kapcsolódó szabályrendszer objektumok
 • Tesztelési terv
 • COBIR - Cobit alapú audit támogató tudásalapú rendszer - Prototípus